Popiš mi v krátkosti svůj příběh (max. 3 krátké odstavce),
abych si udělala představu, v jaké situaci se nacházíš a jak ti mohu pomoci